NajnowszeProjektanciRodzime podwórkoNa świecieTechnologia

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę

Budynek gospodarczy to budynek, w którym przechowuje się narzędzia, sprzęt, płody rolne albo wykonuje prace warsztatowe. Budynkiem gospodarczym może być stodoła, ale także kurnik. Budynki gospodarcze to również różnego rodzaju wiaty, altany i szklarnie. Budynki takie możemy stawiać bez pozwolenia na budowę pod pewnymi jednak warunkami.

Warunki te określa art. 29 prawa budowlanego. Zgodnie z nim bez zezwolenia możemy wybudować parterowy budynek o powierzchni do 35 metrów kw., wolno stojące parterowe budynki o powierzchni do 25 metrów kw. (łączna liczba budynków na działceBudynek gospodarczy bez pozwolenia-m

nie może przekroczyć dwóch na każde 500 metrów kw. działki) oraz altany i budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 metrów kw. na terenach ogródków działkowych w miastach i do 35 metrów kw. poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Firmy oferujące gotowe projekty budynków gospodarczych stosują się do tych przepisów i oferują projekty o takich właśnie kubaturach.

Trzeba jednak pamiętać, że aby dany budynek gospodarczy był do niego zaliczony należy jeszcze wykazać, że będzie on związany z produkcją rolną i jest on uzupełnieniem istniejącej zabudowy zagrodowej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 502/07). Jeśli decydujemy się na postawienie budynku gospodarczego samodzielnie i bez projektu, to musimy tylko dokonać odpowiedniego zgłoszenia w Starostwie.