NajnowszeTechnologiaNa świecieProjektanciRodzime podwórko

Kierownik budowy – prawa i obowiązki

Wyznaczenie kierownika budowy naszego domu to z pewnością niełatwa sprawa. Musi to być przede wszystkim świetny fachowiec, ale także osoba niezwykle odpowiedzialna i sumienna. Wszystkie jego prawa i obowiązki określa ustawa – prawo budowlane. Kierownik na budowie jest reprezentantem wykonawcy.

kierownik_mTo jemu powierzamy cały nadzór nad budową naszego domu. On koordynacje prace budowlane oraz prowadzi dokumentację. On odpowiada za bezpieczeństwo na budowie i ochronę pracujących tam ludzi. Kierownik budowy ma prawo przerwać prace budowlane, gdy stwierdzi, że może to zagrażać zdrowiu lub życiu kogokolwiek. Dba o to, aby prace postępowały zgodnie z planem i w zgodzie z projektem. Nie ma prawa samodzielnie i bez powiadomienia inwestora oraz autora projektu wprowadzać jakichkolwiek zmian. Ma jednak prawo wystąpić do inwestora o zmiany w projekcie, jeśli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy. Dba, by dziennik budowy był na bieżąco uzupełniany, a wszystkie zlecenia realizowane i odbierane. Po zakończeniu budowy przygotowuje odpowiednią dokumentację i zgłasza dom do odbioru.

Żeby być dobrym kierownikiem budowy trzeba mieć odpowiednią praktykę i doświadczenie. Pomimo, iż jego obowiązki i prawa określa ustawa, to przy podpisywaniu umowy dokładnie określamy za co będzie odpowiadał. Można także zatrudnić kilku kierowników, w zależności od etapu prac budowlanych. Warto też zastrzec sobie w umowie prawo zmiany kierownika w trakcie budowy.