NajnowszeRodzime podwórkoTechnologiaNa świecieProjektanci

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego powinna mieć każda gmina w naszym kraju. Niestety, wciąż są jeszcze gminy, które go nie mają. Nawet niektóre duże miasta, w tym Kraków nie dorobiły się planów zagospodarowania przestrzennego. Zapisy planu określają politykę danej gminy w kwestii rozwoju jej infrastruktury przestrzennej i budownictwa. Na jego podstawie wydaje się pozwolenia na budowę.

planning_mUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa kto uchwala plan i co powinien on zawierać. Zgodnie z ustawą plan uchwala Rada Gminy, ale za jego przygotowanie odpowiada Zarząd. Każdy plan składa się z dwóch części: opisu – tekstu oraz rysunku – mapy. Plan zawiera informacje o przeznaczeniu terenów pod budownictwo publiczne, komercyjne, jednorodzinne. Informuje, gdzie znajdują się tereny chronione, parki, zabytki, tereny rekreacyjne, gdzie mają przebiegać drogi czy autostrady. Plan robi się na kilka, a nawet kilkanaście lat do przodu, więc zaznacza się na nim obiekty, które dopiero mogą powstać. W planie zawarte są też tak szczegółowe informacje jak maksymalna wysokość budynków na danej działce czy rodzaj pokrycia dachu. Dlatego kupując działkę czy projekt domu powinniśmy mieć to na uwadze.

Wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy ma każdy obywatel. Jeśli chcemy otrzymać wypis lub wyrys z planu, musimy złożyć w gminie wniosek i zapłacić opłatę administracyjną. Jeżeli już staramy się o pozwolenie na budowę domu, a w gminie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to wnioskujemy wówczas o tzw. warunki zabudowy dla naszej działki.