NajnowszeTechnologiaNa świecieProjektanciRodzime podwórko

Obowiązki architekta adaptującego

Jakie są obowiązki architekta adaptującego podczas wykonywania adaptacji projektu?
Podczas zakupu typowego projektu warto pamiętać, że wymaga on adaptacjo do działki. Procesem tym zajmuje się architekt adaptujący.

Wybierając specjalistę, który zajmie się wrysowaniem projektu w działkę należy sprawdzić, czy jest to osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów. Najlepiej zlecić adaptację osobie działającej w miejscowości, w której znajduje się działka lub sąsiedniej. Po pierwsze zminimalizuje to koszty adaptacji (dojazd), po drugie zagwarantuje zgodność projektu z lokalnymi uwarunkowaniami.

Do zadań architekta adaptującego należy wykonanie planu zagospodarowania działki wraz z odpowiednim posadowieniem projektu. Właściciele działek tzw. trudnych, czyli z licznymi spadami, zadrzewionych, o nieregularnym kształcie, powinni skonsultować z architektem adaptującym wybrany projekt jeszcze przed jego zakupem.

archada_m

Gotowe projekty konstruowane są dość uniwersalnie – przykładowo obliczenia statystyczne dla stref śniegowych i wiatrowych obejmują rejony charakterystyczne dla większej części kraju. Zadaniem architekta adaptującego jest sprawdzenie oraz ewentualne dostosowanie w projekcie konstrukcji tak, aby zgodne były z warunkami obowiązującymi dla danej działki. Może on również wprowadzić zmiany do dokumentacji projektu – rezygnację z poddasza lub podpiwniczenia, dobudowę pomieszczeń etc.

Architekt adaptujący podbija projekt po adaptacji, zatem to on ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość projektu budowlanego.

Niektórzy architekci proponują inwestorom wykonanie projekty przyłączy (choć nie są one wymagane do pozwolenia na budowę), a także złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów do urzędu.