Na świecieNajnowszeProjektanciRodzime podwórkoTechnologia

Podstawowe przepisy odnośnie drogi pożarowej

Obiekty budowlane, dla których powinna być przewidziana droga przeciwpożarowa oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

O czym powinniśmy wiedzieć, gdy kupujemy badź sprawdzamy dostępne na rynku projekty domów i budynków?Podstawowe przepisy odnośnie drogi pożarowej-m

W drogę przeciwpożarową powinny być wyposażone budynki i inne obiekty budowlane, w których dopuszcza się przebywanie jednocześnie więcej niż 50 osób (przykładowo szkoły, baseny, boiska etc.), budynki przeznaczone do użytku osób z ograniczoną zdolnością poruszania się (przedszkola, żłobki, domy spokojnej starości czy szpitale) oraz budynki zamieszkania zbiorowego posiadające ponad 50 miejsc noclegowych (hotele, domy weselne). W rozporządzeniu wymienione są również budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Szczegółowe parametry tych obiektów wymienione są w rozdziale VI rozporządzenia.

Droga przeciwpożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, a jeżeli krótszy bok ma więcej niż 60 metrów – po obu jego stronach. Między drogą przeciwpożarową a budynkiem nie mogą znajdować się żadne obiekty, które mogłyby utrudniać dostęp do obiektu (stałe elementy zagospodarowania, drzewa, wysokie krzewy etc.).

Dokładne zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi ważne jest już na etapie konstruowania projektu budowlanego – jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie skutkować mogą niewydaniem przez Starostwo pozwolenia na budowę.