Generalnie grunty dzielimy na dwa rodzaje: grunty naturalne i grunty antropogeniczne. Grunty naturalne są to grunty, które powstały w sposób naturalny, na skutek procesów geologicznych. Grunty antropogeniczne inaczej grunty nasypowe powstały natomiast w wyniku działalności człowieka. Są to różnego rodzaju odpady, wysypiska, zwałowiska, itp. Grunty, które najlepiej nadają się pod budowę domu to grunty naturalne. […]

Na jakim gruncie najlepiej zbudować dom?

23.04