NajnowszeRodzime podwórkoTechnologiaNa świecieProjektanci

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest dokumentacją informującą o zapotrzebowaniu energii danego budynku. Według Ustawy Prawa Budowlanego, od 1 stycznia 2009 r. oceny takiej wymagają jedno- i wielorodzinne budynki mieszkalne, obiekty zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

se_mDokumentacja ta jest wymagana dopiero na etapie odbioru budynku do użytkowania. Na etapie projektu w zupełności wystarcza charakterystyka energetyczna budynku, którą wykonuje architekt. Obejmuje ona parametry elementów systemu grzewczego, ciepłej wody, klimatyzacji wentylacji oraz przenikalność cieplną przegród budowlanych. W przypadku wyboru gotowego projektu, charakterystykę sporządza architekt adaptujący projekt do działki i warunków lokalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z obowiązku posiadania świadectw energetycznych zwolnione są m.im. obiekty mieszkalne, których użytkowanie nie przekracza 4 miesięcy w roku (bez względu na ich powierzchnię), budynki gospodarcze i przemysłowe o zapotrzebowaniu energetycznym maksymalnie 50 kWh/m2 na rok oraz obiekty wolnostojące, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2.

Świadectwa energetyczne wydają specjalnie w tym celu przeszkoleni audytorzy. Ważność dokumentów wynosi 10 lat.